Hvem er vi?

Fantasimestrene

Fantasimestrene er styret i Fantastene. De har ansvar for den daglige driften av foreningen.

Trygve Bernhardt Moen Haaland

Fantasistormester

Trygve Bernhardt fra Kristiansand har brukt mange av de 23 årene sine på organisasjonsarbeid, og enda mer på spill. Han har ledet Fantastene siden oppstarten i 2012. Ellers studerer han Art Direction ved Westerdals Oslo ACT og jobber som frilans designer.

Øystein Ørbek Eide

Nesten stormester

Hvis Øystein hadde fått velge helt selv ville han gått i tung rustning med upraktisk store skuldre, men foreløpig må han nøye seg med å gjøre det i spill. Øystein har vært med Fantastene siden begynnelsen og sitter for øyeblikket også i sentralstyret til Hyperion. Når han ikke spiller data studerer han til å bli lærer i norsk og religion på Universitetet i Oslo.

Farhad German

Heller ikke stormester

Farhad er 22 år gammel student med stor interesse for alle typer spill og filmer. Han studerer til å bli Lektor i Engelsk- og Samfunnsfag ved Universitetet i Oslo, og han er Sentralstyremedlem i Hyperion.

Habiba Elisabeth Stray

Vokter av fantasiens skjulte verdier

Habiba er 23 år og kommer fra det glade Sørlandet. I fantastene er hun vokter av fantasiens skjulte verdier og den eneste black independent woman. Hun har en forkjærlighet for Nintendo og RPG-spill. Til daglig er hun sentralstyremedlem i Hyperion og leter etter meningen med livet.

Eilert Isaksen-Warth

Fantasimester

Eilert er 20 år, oppvokst i polarsirkelens klamme grep, og på dagtid arbeider han som sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen. I mange år ledet Eilert Marken fantasiforening, Fantastenes forløpers illegitime søsterforening i Alta, før han skiftet beite til Oslo for å jobbe i ungdomsorganisasjonsfrivilligheten og være fantast på fulltid.

Simon Skjerven

Fantasimester

Simon er 22 år, født i Finnmark, har vokst opp i Sogn og Fjordane, og blitt voksen i Oslo. Han er veldig glad i alle typer spill, har laget nettsiden til Fantastene, og driver ellers med diverse organisasjonsarbeid. Til daglig jobber han hos Hyperion, og holder på med en bachelorgrad i medievitenskap ved Universitetet i Oslo.